Метални конструкции

Може да разчитата на нас за

 • Изготвяне на проекти за конструкции
 • Доставка на метални конструкции - без монтаж
 • Монтаж на метални конструкции
 • Строителни дейности, изискващи подготовка за монтиране на метални съоръжение - изграждане на бетонов фундамент
Ние сме се концентрирали основната си дейност предимно в земеделския и животновъдния сектор, изграждайки съоръжения за селскостопанската дейност, като : халета, навеси, складове, сгради за отглеждане на животни , селскостопански постройки и прочие.

Хале тип Ригел

Oсновната отличителна черта на халетата тип Ригел е техният полегат покрив, позволяващ максимизиране на полезният обем на сградата. Металното хале тип Ригел е изградено от 2-3 стоманени колони и 2 ригела от горещо валцовани стоманени профили. Техническите характеристики на метално хале Ригел са:
  • височина: от 2.5 до 12 метра
  • наклон на покрива: 10-20°
Халетата от тип Ригел притежават много добър естетически вид, функционален обем и ниско вложение на материали, правейки едни от най-практичните видове метални хале.

Хале тип Ферма

Този тип конструкция е подобен на металното хале тип Ригел, като се различава с по-ниският просвет. Този вид хале е изключително практично, защото се изгражда от отделни компоненти и по този начин е възможно надстрояване и така лесно може да промени употребата си. Освен, че се изгражда от стоманени профили, е възможно и използването на дървени такива. Покрива се с термопанели или ламарина. Металното хале тип Ферма има голямо приложение в складове с отворен и затворен профил на фермите и колоните, както и за павилиони и други Технически характеристики на метално хале тип Ферма
  • височина : от 2,5 метра до 8 метра
  • широчина:  светъл отвор от 5 метра до 15 метра
  • наклон на покрива:  5-15 градуса
Gmetal работи в сътрудничество с утвърдили се на българския пазар производители на метални профили, както и с водещи чужди фирми в сферата.